انتخاب شما چیست؟

انتخاب شما چیست؟

 

دانه گندم برای ادامه زندگی دو انتخاب دارد:
یک؛ آنکه آسیاب شود تا نانی گردد برای رفع گرسنگی موجودات زنده از قبیل ما.
.
دوم، آنکه زیر خاک را انتخاب کند! تاریکی را تاب بیاورد و ریشه بزند و به خوشه‌ای باروَر تبدیل شود

تا در نهایت آن هم آسیاب شود برای سیر کردن ما!
.
شاید بنظر در “پایان” تفاوتی ندارد، زیرا هر دو آسیاب می‌شوند.
اما آنچه اهمیت دارد اینست که با چه هویتی آسیاب شود:
“دانه گندم” یا “خوشه گندم”؟!
نفعی که هر یک می‌رسانند یکسان نیست…
قصه آدم‌ها هم بی‌شباهت به گندم نیست،
تو می‌توانی انتخاب کنی فقط “دانه” باشی!؟ همه دو-دوتا چهارتا-ها را برای این حساب کنی که ببینی

چقدر به تو می‌رسدو یک وقت خدایی‌ناکرده گوشه سهم‌ت به چیز دیگران نَسابد!

یا
” خوشه بودن و ماندن” می‌تواند انتخاب تو باشد!؟
یعنی آنکه:
-با چنگ و دندان در این بازار مکاران کیفیت خدمات خودت را پایین نیاوری و برایش قید سود بالا را بزنی.
.
-گاهی شلخته درو کنی تا چیزی هم گیر خوشه‌چین‌ها بیاید.
.
-به مانند خیلی از رقبایت نخواهی خودت را در بوق و کَرنا کنی تا بوسیله دستاوردِ “شهرت کاغذی” اصطلاحن پول پارو کنی.
و توجیه‌ات این باشد که “عقل مردم به چِشمشونه” .
– شخصیت خوشه بودن و ماندن، کار آسانی نیست، گاهی وسوسه میانبر زدن به سرت می‌زند و گاهی وسوسه دور زدن.
.
-تا مدتی معین باید به تنهایی خودت، خو کنی… کسی تو را نمی‌شناسد، کسی تو را باور ندارد
و
کسی تو را نمی‌پذیرد.
.
– برای آنکه ” خوشه باروَری” شوی، الزامن و اجبارن باید به دیگران “امید و انگیزه” بدهی، درست زمانی که “تَه دل خودت آنچنان قرص نیست”
جز آنکه می‌دانی عاقبت همه “دانه‌های زیر خاک رفته و ماندهِ دنیا، رشد ده‌چندان بوده”
.
.
.
همیشه در طول تاریخ بشریت؛
تعداد دانه‌ها فراوان‌ و خوشه‌ها نادر بوده‌اند!
ما امروز بیش از هر چیز به خوشه‌ها نیازمندیم.
.
انتخاب شما چیست؟
.
.
.
پی‌نوشت:
یک متن مرتبط از استادم #محمدرضا_شعبانعلی :
در فرهنگ‌های توسعه نیافته انسان‌ها به “پیشرفت” فکر می‌کنند و در فرهنگ‌های توسعه یافته به “رشد”
.
پیشرفت؛ با سنجش موقعیت ما نسبت به دیگران تعریف می‌شود
و
رشد؛ به سازنده بودن حضور ما در کنار دیگران.
.
سلول سرطانی، سلولی است که پیشرفت خود را به رشد در کنار دیگران ترجیح می‌دهد. .
.
.
نویسنده: #اهورا_هاشمی
بیزنس‌کوچ و کوچ فردی
٢٨ آذر ٩٨

ahourahashemi

دیدگاهها

نظر: